โครงการ อบต.สัญจร/อบต.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

0
66

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอัครพล  สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอเขวาสินรินทร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลบ้านแร่ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) พ.ศ. 2563  และกิจกรรม โครงการ อบต.สัญจร/อบต.พบประชาชน ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุก เพิ่มช่องทางการให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐได้ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดเงื่อนไขและภาระต่างๆในการขอรับการบริการจากภาครัฐ ณ ที่ตั้ง และทำให้หน่วยงานภาครัฐสามารถรับรู้ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ณ วัดปราสาทแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

eight − 5 =