ประกาศองค์การบริหารส่ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล้ก(สถ.ศพด.1)แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระปืด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่

0
105

ประกาศองค์การริหารส่วนตำบลบ้านแร่  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล้ก(สถ.ศพด.1)แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระปืด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ (ตามแบบมาตราฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัมนาเด็กเล้ก(สถ.ศพด.1)แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระปืด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ (ตามแบบมาตราฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย)

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

18 + 12 =