โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็ก ศพด.

0
59
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2558
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการนำเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระปืด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง-เบาะอุ่่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันเตรียง ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์/โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

1437199369 1437199415 1437199440 1437199475 1437199585

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

five × 1 =