โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติปี 2558

0
73
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ โดยการนำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่และพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บ้านแร่ ร่วมโครงการอบรมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาว
เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ โดยส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ได้จัดโครงการอบรมและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558 ประกอบด้วยกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนและเยาวชน ณ หอประชุมและลานกีฬาโรงเรียนบ้านกันเตรียง หมู่ที่ 5 บ้านกันเตรียง ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มกันเพื่อแสดงพลังสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ด้านทักษะการเล่นกีฬา เป็นการพัฒนาตนเองทั้งร่างกายและสติปัญญา ฯลฯ

1443618629

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

12 − 3 =