โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ในหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ ประจำปี 2559

0
89

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต

ในหัวข้อ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ ประจำปี 2559

วันที่ 21 กันยายน 2559

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ 

 

DSC_0432 DSC_0445 DSC_0461 DSC_0482 DSC_0487 DSC_0500 DSC_0509

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

three + seventeen =