โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 ในหัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น และประโยชน์ทับซ้อน” องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

0
70

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2560

ในหัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริต

คอร์รัปชั่น และประโยชน์ทับซ้อน”

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

1.1 1.2 1.3

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

two × 3 =