โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562

0
109

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประจำปีงบประมาณ 2562

1

วันที่ 29  พฤษภาคม 2562 นายพลวัฒน์  มีแยบ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  พนักงานส่วนตำบล   ร่วมกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส  ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ  และได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยทัมวิทยากรจาก  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์ และท้องถิ่นอำเภอเขวาสินรินทร์.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

nineteen − 1 =