โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

0
143

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

0

วันที่ 24  พฤษภาคม 2562 นายพลวัฒน์  มีแยบ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  พนักงานส่วนตำบล   ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดบ้านแร่  หมู่ที่ 1 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงานจ้าง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการรักษาความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

7 + 19 =