การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

0
101
การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

10

17 พฤษภาคม 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ นำโดย นายพลวัฒน์  มีแยบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ นายทศพร  เนียมฝอย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ นางวิไลพร  วิชัย  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะผู้ปกครอง และนักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ร่วม”การจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31  มกราคม 2532 ที่อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

seventeen − 3 =