โครงการกิจกรรมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

0
116

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีวันสงกานต์และวันผู้สู้อายุ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ทรงคุณค่าของไทยเราให้คงอยู่ตลอดไป และตระหนักถึงวันสำคัญของผู้สูงอายุที่เป็นบุคคลที่มีค่าและมีความสำคัญต่อชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน เช่นการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้าน และพบปะสังสรรค์กัน นอกจากเป็นประเพณีอันดีงาม เป็นวันที่ลูกหลานมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและขอพรจากปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่และคนแก่คนเฒ่าที่เราเคารพ นั้น องค์การบริหารส่วนบ้านแร่ จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมสัปดาห์วันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ขึ้น

DSC_0146 DSC_0153 DSC_0186 DSC_0195 DSC_0207 DSC_0224 DSC_0253 (1) DSC_0253 DSC_0260 DSC_0263 DSC_0273 DSC_0277 DSC_0279 DSC_0283 DSC_0302 DSC_0308 DSC_0310

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

eight + 19 =