ระเบียบวาระการประชุม วาระพิเศษ (จัดเตรียมขบวนแห่ “เรือมกันตรึม”)

0
92

ระเบียบวาระการประชุม วาระพิเศษ (จัดเตรียมขบวนแห่ “เรือมกันตรึม”) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารโรงเรียน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน/ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ (หอประชุม)

DSC_0618 DSC_0621 DSC_0625 DSC_0627 DSC_0631 DSC_0634 DSC_0639 DSC_0640 DSC_0644 DSC_0645 DSC_0650

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

19 + ten =