กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

0
76

    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กเยาวชนในชุมชนที่เป็นทรัพยกรบุคคลที่สำคัญของชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้ประชานในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของเด็กและเยวาชน ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่เป็นกำลังที่จะพัฒนาท้องถิ่นตัวเองให้รุ่งเรือง ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ด้วยการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรมและทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุขที่มีความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวสื่อกลาง

DSC_0237 DSC_0242 DSC_0303 DSC_0319 DSC_0322 DSC_0327 DSC_0338 DSC_0346 DSC_0354 DSC_0392 DSC_0455 DSC_0466 DSC_0477 DSC_0493 DSC_0498 DSC_0514 DSC_0517

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

four × 1 =