การแข่งขันกีฬาเขวาสินรินทร์สัมพันธ์ ประจำปี 2562 และกิจกรรม Sport Night

0
103

ด้วยอำเภอเขวาสินรินทร์ ได้กำหนดการจัดการแข็งขันกีฬาเขวาสินรินทร์สัมพันธ์ ประจำปี 2562 เพื่อการบูรณาการการทำงานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย สามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสม

DSC_0136 DSC_0137 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0155 DSC_0157 DSC_0159 DSC_0165 DSC_0181 DSC_0195 DSC_0196

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

1 × two =