กิจกรรม “kick off” การจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

0
120

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม “kick off” การจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์ โดยจัดทำป้ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะและส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง”

DSC_0003 DSC_0008 DSC_0018 DSC_0022 DSC_0030 DSC_0039 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0048 DSC_0065 DSC_0067 DSC_0089 DSC_0094 DSC_0112

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

20 − 14 =