การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลบ้านแร่ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

0
91

ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ได้จักการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลบ้านแร่ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนแร่วิทยา หมู่ที่ ๕ บ้านกันเตรียง ตำบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนตำบลบ้านแร่ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาของตำบล ในการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับที่สูงขึ้นต่อไป

DSC_0446 DSC_0489 DSC_0490 DSC_0504 DSC_0523 DSC_0554 DSC_0556 DSC_0568 DSC_0569 DSC_0613 DSC_0640 DSC_0647 DSC_0702 DSC_0811

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

five × five =