โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

0
86

วันนี้ 29 มิถุนายน 2561 อบต.บ้านแร่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ “ข้าราชการท้องถิ่นใสสะอาด” ให้เป็นจริง  ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาเพื่อเป็นแนวทางในการประสานความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ส่งผลให่้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น

36550581_1712806408772852_1986305375195889664_n 36563319_1712804578773035_96883149253902336_n 36563782_1712807235439436_5613192982204252160_n 36578404_1712807138772779_817913471403294720_n 36599589_1712806588772834_5637519354846248960_n 36606383_1712806355439524_7298775579241742336_n 36623663_1712805212106305_3741159953562337280_n 36680527_1712806945439465_7068266380977504256_n

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

15 − twelve =