โครงการฝึกอบรมสร้างภูมิต้านทานให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561

0
92

วัน 25 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่และโรงเรียนบ้านกันเตรียง  ได้จัดโครงการฝึกอบรมสร้างภูมิต้านทานให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ  และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย และส่งผลกระทบ ต่อปัญหาสังคมตลอดจนความมั่นคงของชาติ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นนับเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างมีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

36456044_1712831482103678_7516838396073869312_n 36499883_1712832412103585_7246871432045527040_n 36535057_1712831158770377_6950367746290876416_n 36554844_1712829352103891_8245797425420173312_n 36561588_1712826812104145_195745372193161216_n 36562822_1712829565437203_6424643618748760064_n 36564939_1712832748770218_6009341979400339456_n 36569227_1712833582103468_2293488020390674432_n 36571980_1712826385437521_6264301030616334336_n 36581011_1712826608770832_5133654076810067968_n 36583110_1712830375437122_510031279115206656_n 36587761_1712831472103679_3476241448712536064_n (1) 36587761_1712831472103679_3476241448712536064_n 36598080_1712829045437255_50566552646320128_n 36630763_1712827202104106_7806064873925771264_n

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

five × 2 =