กิจกรรม “เก็บเด็กเข้าวัด”

0
88

วันนี้ 20 เมษายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระปืด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ได้จัดกิจกรรม “เก็บเด็กเข้าวัด”

นำโดย คุณสุรีรัตน์ ประชุมรักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ครู เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองนักเรียน

ไปทำบุญที่วัดปราสาทแก้ว หมู่ 2 บ้านพระปืด ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและได้เรียนรู้วัฒนธรรมของท้องถิ่น

20461__0002_resize 20461__0011_resize 20461__0013_resize 20461__0014_resize 20461__0022_resize 20461__0032_resize 20461__0037_resize 20461__0047_resize 20461__0050_resize 20461__0055_resize 20461__0061_resize 20461__0071_resize 20461__0078_resize

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

sixteen + 18 =