ตรวจประเมินตาม “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment)

0
68

วันนี้ 18 เมษายน 2661 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ได้รับเกียรติจากกรรมการตรวจประเมินตาม “โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA : Integrity & Transparency Assessment) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ เข้าประเมินและกรอกแบบสอบถามในรอบที่ 1

001 002 003 004

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

5 × one =