โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.ประจำปีงบประมาณ 2561

0
83

วันนี้ 23  กุมภาพันธ์ 2561 อบต.บ้านแร่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  อบต.ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้กับผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการนุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤิทธิ์

IMG_20181122_0005 IMG_20181122_0006 IMG_20181122_0007

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

two × five =