กิจกรรม Big Cleaning Day

0
150

วันนี้ 4มี.ค.63 อบต.บ้านแร่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกันทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และบริเวณโดยรอบ อบต.และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 ตามนโยบายของจังหวัดสุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

1 × four =