การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

0
121

การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

*****************************

                      วันที่ 20 มกราคม 2563 นายพลวัฒน์  มีแยบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่

จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้กับครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ รวมทั้งสิ้น 1,696 แผ่น  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ , อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. , ประชาชนตัวแทนครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระปืด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดิน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันเตรียงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง – เบาะอุ่น

เอกสารดาวน์โหลด : รูปสรุป

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

1 × five =