จัดส่งมอบป้ายปิดหน้าบ้านผู้กักตน ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0
99

วันที่ 8 เมษายน 2563
อบต.บ้านแร่ โดย นางอรนุช นารีนาถ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ได้รับมอบหมายจาก               นายพลวัฒน์ มีแยบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ส่งมอบป้ายปิดหน้าบ้านผู้กักตน ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแร่่ จำนวน 100 ป้าย

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

2 × 3 =