โครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันให้กับ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0
74

วันนี้ วันที่ 8 พ.ค.63 โดยมีท่านรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย      นายพลวัฒน์  มีแยบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  นายประหยัด  กล้าจัด กำนันตำบลบ้านแร่ และผู้นำชุมชน ได้ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน 10 หมู่ คิดเป็นจำนวน 915 ครัวเรือนและพระสงฆ์ 4รูป  ร่วมเป็นเกียรติมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน 10 หมู่ คิดเป็นจำนวน 915 ครัวเรือนและพระสงฆ์ 4รูป

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

eighteen + 6 =