ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองช่าง)จำนวน ๕ รายการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
34

??ҹ??С??

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

nineteen + 15 =