ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ (ชนิดถุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ วัน ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
32

??ҹ??С??

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

3 × 4 =