โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2563

0
37

วันที่ 31กรกฏาคม 2563 อบต.บ้านแร่ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านกันเตรียง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านกฏหมายจราจร และเสริมสร้างวินัยจราจร โดยเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านกันเตรียง จำนวน 60 คน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

two + 3 =