โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0
32

วันที่  24  กรกฎาคม  2563  นำโดย นายพลวัฒน์  มีแยบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ร่วมกับ กำนันตำบลบ้านแร่ รองนายก อบต.บ้านแร่ ส.อบต.บ้านแร่ ข้าราชการ ประชาชนตำบลบ้านแร่ และพนักงานตำบลบ้านแร่ ร่วมกิจกรรมตาม โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2563   โดยมีวัตถุประส่งค์เพื่อปลูกจิตสำนึกและตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ณสำนักสงฆ์บ้านกันเตรียง หมู่ที่ 5  บ้านกันเตรียง  ตำบลบ้านแร่  อำเภอเขวาสินรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

18 − 16 =