โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันเตรียง

0
30

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันเตรียง
ในวันที่  18  สิงหาคม  2563  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันเตรียง
โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแร่
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแร่

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

one × five =