โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

0
27
  • วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ร่วมกับ โรงเรียนแร่วิทยา จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนแร่วิทยาเป้าหมายคือเด็กและเยาวชน จำนวน ๖๗ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ความรู้ ปลูกจิตสำนึก และสามารถนำหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

5 × 5 =