โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

0
26

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแร่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดิน เป้าหมายคือเด็กและผู้ปกครอง จำนวน ๕๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคในช่องปากและส่งเสริมและฝึกฝนให้เด็กมีทันตสุขนิสัยที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

fourteen + thirteen =