โครงการป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่๕

0
21

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแร่         จัดโครงการป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่๕ บ้านกันเตรียง เป้าหมายประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๕๕ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ความรู้ รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธ์ และเสริมสร้างพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุง
กิจกรรมที่ดำเนินการ ๑.กิจกรรมให้ความรู้ ๒.กิจกรรมสาธิตและจัดทำน้ำยาทำความสะอาดมีส่วนน้ำตะไคร้หอมป้องกันยุงลาย

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

sixteen − 4 =