โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระปืด

0
24

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแร่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระปืด เป้าหมายคือเด็กและผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคในช่องปากและส่งเสริมและฝึกฝนให้เด็กมีทันตสุขนิสัยที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

7 + seven =