โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น

0
23

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๖๓
อบต.บ้านแร่ ร่วมกับ เจ้าอาวาสวัดปราวาทแก้ว หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และผู้ปกครองเด็กในเขตบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระปืด ได้ร่วมพิธีเปิดและก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น โดยใช้หลักการ “บ ว ร” คือ การมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน วัด และส่วนราชการ
กิจกรรมที่ดำเนินการ เริ่มก่อสร้างสนามเด็กเล่น
ผลการปฏิบัติ เริ่มกิจกรรมก่อสร้างฐาน ๑ จากจำนวน ๔ ฐาน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

nineteen + 7 =