ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1-2564 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564) และครั้งที่ 2-2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

0
113

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

one × one =