ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563)

0
117

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

nine + five =