ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ ถนนภูดิน-ห้วยระเวียง ท่อ คสล. ขนาด ศก.๐.๖๐ ม. จำนวนทั้งหมด ๒๑๘ ท่อน บ่อพักจำนวน ๒๗ บ่อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
93

??ҹ??С??

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

nineteen + thirteen =