รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานทที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ในตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน) ตำแหน่ง ครนงานทั่วไป(งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้),ตำแหน่งคนงานทั่วไป(งานไฟฟ้า) และพนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผู้มีทักษะ)ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระปืด

0
104

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

nineteen − fifteen =