มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID- 19)

0
8
วันที่ 15 มกราคม 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID- 19) และโรงเรียนหลาย ๆ แห่งจะเปิดทำการเรียนการสอนขึ้น เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID- 19)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ได้ออกพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านแร่ จำนวน 5 แห่ง ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID- 19)
ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

2 + six =