โครงการตั้งจุดตรวจรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

0
7

วันที่ 4 ม.ค. 64 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ จัดตั้งด่านชุมชนเพื่อสกัดจุดเสี่ยงและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่วันสุดท้าย โดยนำแนวทางเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิค 19)

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

eighteen + 6 =