กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

0
8

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง จ้างเหมา ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี โดยร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา จากนั้นร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา รวมทั้งกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนโดยทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

three × 3 =