การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบล ต้านยาเสพติด อบต.บ้านแร่

0
9
วันที่ 29 ธ.ค. 63 วันที่ 6 ของการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบล ต้านยาเสพติด อบต.บ้านแร่ โดยการบูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อสม.ตำบลบ้านแร่ โรงเรียนแร่วิทยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแร่
มีมาตรป้องกันโควิค 19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. จัดให้มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ติดสติ๊กเกอร์ ฉีดแอลกอฮอล์ จัดลงชื่อเข้าร่วมงาน และสแกนผ่านแอพ “ไทยชนะ” ด้านหน้าประตูทางเข้า และมีการเข้าออกทางเดียว
2. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย 100%
3.มีการประชาสัมพันธ์มาตรการ
ป้องกันฯ ตลอดงาน
4. การปฏิบัติในการแข่งขันมีการยกมือไหว้แทนการสัมผัสของคู่แข่งขัน
5.. มอบงานป้องกันดำเนินการเช็ควัสดุ อุปกรณ์ดำเนินการแข่งขัน. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจัดกิจกรรมทุกวัน
6.ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านแร่ แนะนำร้านค้าปฏิบัติตามมาตรป้องกันฯ
7.หลังเลิกกิจกรรมทุกวัน มีการจัดร่วมเก็บขยะบริเวณโดยรอบงาน

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

8 − three =