ติดต่อเรา

IMG_25610810_094623_1261

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  

สถานที่ตั้ง : 141  หมู่ที่ 2 บ้านพระปืด  ตำบลบ้านแร่  อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์/โทรสาร :  044-558837

E-mail : Banrae2008@hotmail.com