Alternative flash content

Requirements

admin2221

tel12

menuleft 9086 R

headmenu1

menuservive

jatjang

menu pracha

menuhealh

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

visit

social

face TAwit youtube

ผู้เข้าชมเว็บ

000061474Your IP:34.236.38.146

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

 

DSC 0392

 

 

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กเยาวชนในชุมชนที่เป็นทรัพยกรบุคคลที่สำคัญของชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อให้ประชานในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของเด็กและเยวาชน ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่เป็นกำลังที่จะพัฒนาท้องถิ่นตัวเองให้รุ่งเรือง ขณะเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ด้วยการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมทำกิจกรรมและทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุขที่มีความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน โดยใช้กิจกรรมเป็นตัวสื่อกลาง

 

 

footer88