Alternative flash content

Requirements

admin2221

tel12

menuleft 9086 R

headmenu1

menuservive

jatjang

menu pracha

menuhealh

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

visit

social

face TAwit youtube

ผู้เข้าชมเว็บ

000114834Your IP:3.231.229.89

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

อบรมคณธรรม62ทบซอน62 ๑๙๐๖๑๗ 0158 0

วันที่ 24  พฤษภาคม 2562 นายพลวัฒน์  มีแยบ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  พนักงานส่วนตำบล   ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดบ้านแร่  หมู่ที่ 1 เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการ พนักงานจ้าง และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และการรักษาความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

footer88