Alternative flash content

Requirements

admin2221

tel12

menuleft 9086 R

headmenu1

menuservive

jatjang

menu pracha

menuhealh

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

visit

social

face TAwit youtube

ผู้เข้าชมเว็บ

000115251Your IP:3.231.229.89

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประจำปีงบประมาณ 2562

อบรมคณธรรม62ทบซอน62 ๑๙๐๖๑๗ 0275

วันที่ 29  พฤษภาคม 2562 นายพลวัฒน์  มีแยบ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่  พนักงานส่วนตำบล   ร่วมกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ 2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  และจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส  ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ  และได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยทัมวิทยากรจาก  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดสุรินทร์ และท้องถิ่นอำเภอเขวาสินรินทร์

footer88