Alternative flash content

Requirements

admin2221

tel12

menuleft 9086 R

headmenu1

menuservive

jatjang

menu pracha

menuhealh

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

visit

social

face TAwit youtube

ผู้เข้าชมเว็บ

000115153Your IP:3.231.229.89

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดปราสาทแก้ว"

DSC 0082

 

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอเขวาสินรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในพื้นที่ตำบลบ้านแร่ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดปราสาทแก้ว" ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดปราสาทแก้ว บ้านพระปืด ม.๒ ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เพื่อให้ภูมิทัศน์ภายในวัดสะอาดเรียบร้อย สร้างความสามัคคี รู้จักการเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๖๐ คน

footer88