Alternative flash content

Requirements

admin2221

tel12

menuleft 9086 R

headmenu1

menuservive

jatjang

menu pracha

menuhealh

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

visit

social

face TAwit youtube

ผู้เข้าชมเว็บ

000172315Your IP:34.229.131.116

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Fix It Center)

โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Fix It Center)

1566774524204

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ได้ดำเนินการจัดทำโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ (Fix It Center)  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)  โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3,4,17,18,24,25 เดือน สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ 

footer88